Forskningsprosjekt


Genekspresjon i blod som diagnostisk hjelpemiddel ved brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Gene Expression profiles in blood as a diagnostic test of breast cancer and metasteses.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å studere betydningen av genekspresjon (mRNA) som diagnostisk hjelpemiddel ved screeningoppdaget brystkreft. I tillegg ønsker vi å bedre diagnostikk ved metastaser. Målsettingen er å redusere mulig "overdiagnose" og å redusere dødelighet gjennom tidlig påvisning av metastaser.Vi har vist at det er mulig å skille mellom pasienter og kontroller ved hjelp av gen ekspresjon, men resultatene må reproduseres i screening programmet. Blodprøvene vil samles inn ved siden av den eksisterende diagnostiske prosedyre ved etterinnkalling av kvinner med positive funn ved screeening undersøkelsen. Kvinnene vil få et informasjonsskriv som grunnlag for informert samtykke. Blodprøven vil bli tatt på et spesialglass som bevarer genekspresjonen (PAX rør). Blodprøven vil kun benyttes til ekstraksjon av mRNA og gen ekspresjon, Deretter destrueres alt biologisk materiale. I alt ønsker vi ca 800 nye blodprøver tatt på etterundersøkelsen. Samarbeidsavtaler med Mammografiprogrammet foreligger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2070 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Eiliv Lund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT med midler delvis fra Kreftforeningen.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord
12.10.2017 REK nord