Forskningsprosjekt


En internasjonal observasjonsstudie for å vurdere sikkerheten hos pasienter med leverkreft som behandles med sorafenib (GIDEON)

Vitenskapelig tittel:
GIDEON: Global investigation of the therapeutic decisions in hepatocellular carcinoma and of its treatment with sorafenib.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å få mer informasjon om bivirkninger og effekt av legemiddelet sorafenib. Sorafenib er et registrert legemiddel som brukes i behandling av inoperabel leverkreft. Studien er en multinasjonal observasjonsstudie. Pasientene som inkluderes skal uansett behandles med legemiddelet. 3000 pasienter skal inkluderes, hvorav 80 i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/195 Prosjektstart: 01.10.2008 Prosjektslutt: 30.09.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Olav Dajani
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst