Forskningsprosjekt


Sammenligning av tradisjonell laparoskopi med single-port teknikk

Vitenskapelig tittel:
Single port laparoendoskopisk kirurgi

Prosjektbeskrivelse:
Laparoskopi (kikkehullsoperasjon) startet i 1972. Teknikken ble etablert i praksis på 1990-tallet. I dag er laparoskopi gullstandard ved gastrokirurgiske, gynekologiske og urologiske prosedyrer. Laparoskopisk kirurgi gir mindre arr og kirurgen bedre oversikt. Komplikasjoner reduseres. Single port kirurgi er laparoskopisk kirurgi med flere instrumenter gjennom kun én tilgang. Fagfolk tror dette vil øke fordelene ved laparoskopisk kirurgi og bidra til raskere utskriving. Sykehuset Østfold HF er et av landets største sykehus med kirurgisk beredskap for 300.000 mennesker. Vi ønsker å sammenligne single port laparoendoskopisk kirurgi som primærbehandling med tradisjonell laparoskopi ved blindtarmbetendelse, galleblærestener, arr- og navlebrokk, utposninger på tykktarm og nedfall av endetarmen. Primære endepunkter er operasjonstid og peroperative komplikasjoner. Sekundære endepunkter er postoperativt smertenivå, forekomst av infeksjoner, liggetid, pasienttilfredshet og kostnader.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1119 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 01.01.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Morten Jacobsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: legespesialist
Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2010 REK sør-øst