Forskningsprosjekt


Optimalisering av biologisk behandling ved juvenil idiopatisk artritt, OptiJIA

Vitenskapelig tittel:
Optimizing treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis: the benefit of concomitant joint steroid injections in patients starting biological medication. We will investigate the added effect of joint steroid injections in improving outcomes in JIA patients starting biologics. Hereby to; examine if the proportion of JIA patients reaching clinically inactive disease is higher 6 and 12 months after initiation of biologics in the group receiving joint injection; assess the efficacy of the two treatment regimens to influence ultrasound assessed synovitis; assess the number and severity of adverse events and the longitudinal burden of disease activity, damage and quality of life up to 12 months after initiation of biologics. The design is an investigator initiated, randomized 12 months clinical trial. 250 JIA patients (from all 4 Norwegian health regions) starting biologics will be randomized to intraarticular steroid injections or no injections; assessments at month 0, 1, 3, 6, 9 and 12.

Prosjektbeskrivelse:
Biologiske legemidler har bedret behandlingen av barneleddgikt (JIA) og fører ofte til rask reduksjon av leddbetennelse, men over halvparten av barna har ikke fullgod effekt av medisinene. Kortisoninjeksjoner i betente ledd, oftest gitt i narkose, har en sentral rolle i behandlingen av JIA, men tilleggseffekten ved oppstart av biologisk behandling har ikke vært undersøkt. Vi vil undersøke om leddinjeksjoner ved oppstart av biologisk behandling gir bedre sykdomskontroll enn biologisk behandling uten injeksjoner. OptiJIA er en multisenterstudie der JIA pasienter som starter biologisk behandling randomiseres til 1)samtidig kortisoninjeksjoner i ledd eller 2)biologisk agens alene. Endemål er inaktiv sykdom etter 6 måneder og bedret pasientrapportert helse og ultralyd påvist betennelse etter 3, 6 og 12 måneder. Sykdomsrelaterte og biokjemiske faktorers betydning for behandlingseffekt vil avdekkes. Resultatene kan bedre behandlingen av JIA og unødig bruk av narkose kan unngås.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/394 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Berit Flatø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helseforetagene OUS, UNN, St Olacs og Haukeland, avtale ettersendesForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2019 REK nord