Forskningsprosjekt


Effekten av tre ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på symptomer, funksjon og implantatstabilitet; en prospektiv, randomisert klinisk studie

Vitenskapelig tittel:
The effect of three prosthesis designs on implant stability and survival, knee function, and clinical course in knee arthroplasty: a randomized trial.

Prosjektbeskrivelse:
Kneprotesekirurgi er kostnadseffektiv kirurgi, og har vist å bedre smerter, funksjon og livskvalitet hos pasienter med kneslitasje. Dette er en etablert behandling med gode resultater for de fleste pasienter. Studier har vist at ca 20 % av pasientene er ikke fornøyd med resultatet etter primærkirurgi. Arbeidet med å bedre prosedyren har reist debatt om hvorvidt det bakre korsbånd bør beholdes eller fjernes under operasjon. Dette er en randomisert kontrollert prospektiv studie hvor vi skal sammenligne tre ulike protese design; en som bevarer det bakre korsbånd og to som ofrer det. Vi skal undersøke stabiliteten av protesene med radiostereometriske røntgenundersøkelser, som fanger opp mikrobevegelser av protesen i benet. Dette sier noe om holdbarheten av protesen på sikt. Pasientene skal følges med validerte pasient evaluerte spørreskjema, kliniske og røntgenundersøkelser for å kunne evaluere det kliniske utfallet ved bruk av de tre ulike protese designene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1981 Prosjektstart: 02.01.2017 Prosjektslutt: 31.07.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Arild Aamodt
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD stipendiat er finansiert i 50% stipendiatstilling ved Lovisenberg Diakonale sykehus. I tillegg mottatt 500 000,- kr fra Legat til forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, ortopedisk kirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst