Forskningsprosjekt


Kva er intensivsjukepleiaren sine erfaringar i vurdering av ernæringsbehovet til den vakne intensivpasienten?

Vitenskapelig tittel:

kva er intensivsjukepliaren sine erfaringar i vurdering av ernæringsbehovet til den vkne intensivpasienten?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er at eg ynskjer å sjå på kva erfaringar intensivsjukepleiaren har i forhold til vurderingar rundt intensivpasienten sitt ernæringsbehov. Får alle intensivpasientar same ernæringa eller vert den tilpassa etter pasienten sitt ernæringsbehov? og vert ernæringsbehovet endra dersom pasienten mobiliserast opp? Konsekvensen av studien kan vere ei tilpassa ernæring etter intensivpasienten sitt ernæringsbehov, og vil slik kunne bidra til at pasienten til dømes kjem seg fortare av respirator og intensivopphaldet vert kortare. problemstillinga er derfor: Kva er intensivsjukepleiaren sine erfaringar i vurdering av ernæringsbehovet til den vakne intensivpasienten ? For å svare på problemstillinga har eg valt å nytte kvalitative intervju for å få gode og detaljerte data. dette vil eg få ved å nytte intervjuguide som er delvis/semistrukturert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1922 Prosjektstart: 20.10.2016 Prosjektslutt: 05.05.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Astrid Danielsen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sørøst-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ingen finansieringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: intensivsjukepleie, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst