Forskningsprosjekt


High Frequency Deep Sclerotomy – Behandling av grønn stær

Vitenskapelig tittel:
High Frequency Deep Sclerotomy – The future of surgical glaucoma management?

Prosjektbeskrivelse:
Glaukom er et sykdom som rammer opptil 65 millioner rundt verden. Det er en optisk nevropati som, hvis det er enten ikke behandlet eller responderer dårlig til behandling, kan medføre til blindhet. Åpenvikelglaukom er den vanligste formen for glaukom i Norge. Det har vært økende interesse for kirurgi. High Frequency Deep Sclerotomy (HFDS) er en av de nye metoder som vurderes. High Frequency Deep Sclerotomy (HFDS) er en ny behandlingsmetode for mild til moderat glaukom. Tidligere studier har vært publisert av leverandøren. Dette studiet skal gi uavhengige bekreftelse til funn av trykk reduksjon. Det skal brukes en contralateral kontrollert prospektiv design. Det er tre hoved armer til studiet. Først, skal trykk reduskjon sammenlignes i pasienten som mottar katarakt kirurgi med HFDS på det ene øyet og uten HFDS på det andre. Den andre armen skal vurdere HFDS mot ingen kirurgisk behandling. Den siste armen skal vurdere om noe endringer til behandlingsmetoden kan forbedre resultater.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2260 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Paaske Utheim
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst