Forskningsprosjekt


Bestemmelse av optimale ikke invasive parametre for å predikere venstre ventrikkels morfologiske og funksjonelle remodellering hos pasienter med iskemisk hjertesykdom (DOPPLER_CIP)

Vitenskapelig tittel:
Determining Optimal non-invasive Parameters for the Prediction of Left vEntricular morphologic and functional Remodeling in Chronic Ischemic Patients Acronym: DOPPLER-CIP

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et flernasjonalt (EU) prosjekt som har som mål å forbedre ikke-invasiv billeddiagnostikk både for å kunne redusere bruk av invasive metoder som ikke er uten en viss risiko dels for å bedre grunnlaget for avgjørelse om hvilken behandling pasienten er best tjent med. Bakgrunnen er at ved redusert blodforsyning til hjertet må det i dag gjøres vurdering av behandlingsopplegg eksempelvis avgjørelse om det skal gjøres inngrep i form av innsetting av ny åre (by-pass) eller innsetting av rør inne i åren (stent). I en slik vurdering brukes ulike metoder dels invasive (for eksempel katetre i blodårer) metoder dels billeddiagnostikk. Deltakerne vil gjennomgå et batteri av undersøkelser som alle er etablerte undersøkelser for pasienter med redusert blodforsyning til hjertet selv. I tillegg skal deltakerne fylle ut et spørreskjema om livskvalitet. Det planlegges å rekruttere 250 pasienter i Norge til studien. Pasienter som utredes eller behandles ved Rikshospitalet for kransåresykdom vil bli spurt om å delta. Bare samtykkekompetente pasienter skal inkluderes. Stipendiaten vil gå gjennom samtykkeerklæring med alle potensielle deltaker for å forsikre seg om at de har forstått hva de forespørres om å delta i. (Punkt 3b)
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1736 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sebastian Imre Sarvari
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D., Nivå: Ph.D.
Del av forskningsprogram: DOPPLER-CIP
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst
08.12.2011 REK sør-øst
16.05.2013 REK sør-øst