Forskningsprosjekt


Mekanismer for anafylaksi

Vitenskapelig tittel:

Mechanisms of AnaphylaxisProsjektbeskrivelse:
Studien vil kartlegge ulike mekanismer for anafylaksi og identifisere biokjemiske markører for slike reaksjoner for bedre å kunne forebygge slike hendelser. Deltakerne er både voksne og barn med anafylaksi som rekrutteres i forbindelse med laboratorieutredning av akutt anafylaksi. Det søkes om fritak fra innhenting av aktivt samtykke fra pasientene. Deltakerne inkluderes fortløpende, men antall deltakere er ikke oppgitt. I kontrollgruppen rekrutteres friske personer med eller uten allergi. For kontrollgruppen innhentes bredt samtykke for å lagre prøvene i en tidligere godkjent generell forskningsbiobank, 2016/577 Biobank for allergianalyser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1635 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 01.10.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern institusjon.

Det søkes i tillegg om eksterne forskningsmidler.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK vest
27.04.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest