Generell forskningsbiobank


Immunmodulerende mekanismer i helse og sykdom

Prosjektbeskrivelse:

Biobanken er koblet til forskningsprosjekter på immunregulering i normale blodceller i forskningsgruppen. Målet er å oppnå en større forståelse av dysfunksjonelle signalveier i cellene som omfatter cAMP signalsystemet og andre immunmodulerende mekanismer som benyttes av regulatoriske T celler i krefttilstander og ved immunsvikt. Kartlegging av mekanismene som gjør at disse signalveiene hemmer immunfunksjonen og å påvise hvilke molekylære kontaktpunkter signalveien har med andre signalsystemer i blodcellene pågårog fortsetter.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1706 Startdato for innsamling av materiale: 20.05.2010

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kjetil Taskén
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: UiO


Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst