Forskningsprosjekt


Nye perspektiver på sykdomsmekanismer ved prostatakreft

Vitenskapelig tittel:

Nye perspektiver på sykdomsmekanismer ved prostatakreftProsjektbeskrivelse:
Vevsmateriale fra prostata som er fjernet kirurgisk vil bli undersøkt med avanserte mikroskopiske og biologiske metoder for å kartlegge biologien i områder som mistenkes å være forløpere for kreft. Mer kunnskap om slike tidlige forandringer kan for det første gi verdifull ny kunnskap om de prosessene som fører til kreftutvikling og for det andre danne grunnlag for bedre metoder for tidlig diagnostikk. Celler som er isolert fra bindevevet i prostata, dels fra områder med kreft og dels fra ikke-affiserte områder, som har vært lagret ved svært lav temperatur, vil bli tint opp og holdt i live i laboratoriet i noen uker. I denne perioden vil de bli dyrket sammen med kreftceller sik at vi kan studere hvordan kreftceller og bindevevsceller gjensidig påvirker hverandre. Vi tror at dette kan gi verdifull ny kunnskap om hvordan en kreftsvulst i et organ som prostata utvikler seg fra en ikke-farlig tilstand til en potensielt dødelig sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1598 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 01.10.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jostein Halgunset
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
St Olavs hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Biobank1

Det medisinske fakultet, NTNUForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Grunnutdanning
Materiale fra biobank:
Avd for patologi og medisinsk genetikk
Regoinal forskningsbiobank Midt-Norge
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2016 REK midt