Forskningsprosjekt


Funksjonell MR spektroskopi: Måling av dynamiske endringer i kortikal konsentrasjon av GABA etter visuell oppgave

Vitenskapelig tittel:

Functional MR spectroscopy: Measuring dynamic changes in cortical GABA concentration in reponse to visual stimulation.Prosjektbeskrivelse:
Funksjonell MRS (fMRS) benyttes i studien for å måle hvordan konsentrasjon av neurotransmittere endres når deltaker løser en visuell oppgave sammenliknet med når deltaker hviler. Studien tar sikte på å gi ny kunnskap om sunn hjernefunksjon og mekanismer for sykdom. Det antas at en økning i aktivitet vil bli reflektert i endringer i neurotransmitterne glutamat og GABA målt med fMRS. I studien vil man benytte fMRS for å måle endringer i konsentrasjon av glutamat og GABA. Studien vil rekruttere ti friske voksne forsøkspersoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1629 Prosjektstart: 21.09.2016 Prosjektslutt: 21.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eli Renate Grüner
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektets tilgang til MR system sikres/ finansieres gjennom Bergen fMRI gruppe (UIB/HUS). Søker er nestleder i gruppen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk/ biologisk psykologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK vest