Forskningsprosjekt


Er høyt inntak av sukkerholdig drikke assosiert med beinmasse hos ungdommer i Fit Futures studien

Vitenskapelig tittel:
Er høyt inntak av sukkerholdig drikke assosiert med beinmasse hos ungdommer i Fit Futures studien

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil i dette prosjektet se på sammenheng mellom sukkerholdig drikke og benmasse hos ungdom i en tverrsnittstudie.Vårt forskningspørsmål er; Kan høyt inntak av sukkerholdig drikke ha sammenheng med benmasse hos ungdom i alderen 15-17 år i Fit Futures studien? Det vil kanskje også bli relevant å se på assosiasjoner mellom to grupper; karbonisert drikke og annen sukkerholdig drikke. Oppgaven kan være med på å øke kunnskap rundt risikofaktorer som kan ha sammenheng med benhelse hos ungdom. Vi vil benytte både deskriptiv og analytisk statistikk for å få svar på vårt forskningsspørsmål. Kvantitative analyser, slik som regresjon, korrelasjon og andre relevante metoder vil bli gjort for å gjøre tverrsnittsanalyser av datamaterialet. Andre variabler som kosthold, BMI, fysisk aktivitet, alkohol/tobakk, kjønn, pubertet, medisiner og yrkesfag/studieretning vil justeres for i analysen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2050 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Guri Skeie
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette er et masterprosjekt, vi har ingen ekstern eller intern finansiering. Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelse, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord
19.04.2018 REK nord