Forskningsprosjekt


Vekst, aktivitet og helse blant ungdom i Oppland

Vitenskapelig tittel:

Vekst, aktivitet og helse blant ungdom i OpplandProsjektbeskrivelse:
Undersøke vekstutvikling, fysisk aktivitet, risikofaktorer for overvekt og muligheter for forebyggelse av overvekt hos barn. 2001-kullet i Oppland er fulgt med vekstdata fra fødsel til 8. klasse. Data om svangerskap/fødsel er hentet fra et kvalitetsregister for svangerskap i Oppland. Data om familiemessige og sosioøkonomiske forhold og familienes og barnas helse og vaner i forhold til ernæring og fysisk aktivitet er kartlagt i to spørreskjema-undersøkelser i førskolealder og 5. klasse. Vekstdata sammenholdes med innhentede data fra svangerskap/fødsel og spørreskjemadata. For å undersøke sammenhenger mellom overvekt og endringer i ungdommers hverdag, vil vi i 2017 (10. skoletrinn, 2001-kullet) kartlegge hvordan egen opplevelse av fysisk og psykisk helse, trivsel og vaner i forhold til fysisk og sosial aktivitet og ernæring har endret seg over tid med gjentagelse av sentrale deler av UNGOPPHED der 10.-klassinger i Oppland i 2002 svarte anonymt på spørreskjema og oppga egen vekt og høyde
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1755 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 30.11.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mads N Holten-Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandets (doktorgradsprosjekt)

Fylkesmannen i OpplandetForskningsdata: Registerdata, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad, UiO
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst