Forskningsprosjekt


Referansemateriale for muskelstyrke i underekstremitetene

Vitenskapelig tittel:

Normalvalues for muscle strength in the lower extremities Prosjektbeskrivelse:
Klinisk fysiologisk laboratorium på Sunnaas Sykehus har fått nytt medisinsk teknisk utstyr (MUSCLELAB TM ) for å måle muskelstyrke i underekstremitetene. Denne type styrketesting gir et mer nøyaktig mål på muskelstyrke enn manuell muskelstyrketesting. For å kunne beskrive pasientens muskelstyrke i forhold til antatt normalstyrke bør man sammenligne med et referansemateriale. Målet med dette prosjektet er å lage et robust referansemateriale som kan brukes ved muskelstyrketesting av underekstremitetene i klinikken på Sunnaas Sykehus. Referansematerialet kan også anvendes som sammenligningsgrunnlag i kliniske studier. 120 friske personer, både menn og kvinner, i en alder mellom 20 – 79 år, skal delta i studien. Deltagerne skal gjennomføre en isometrisk muskelstyrketest (kne ekstensjon og fleksjon, bilateralt) og en dynamisk muskelstyrketest (beinpress). Hastighet, kraft og power vil bli målt under testene med MUSCLELAB TM.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1725 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 01.04.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Matthijs Wouda
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas Sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

 

Prosjektet «Referansemateriale for muskelstyrke i underekstremitetene» inngår i virksomheten ved klinisk fysiologisk laboratorium (Sunnaas Sykehus). Innsamling av data vil i hovedsak bli gjort av lege i spesialisering tilknyttet Forskningsavdelingen og klinisk fysiologisk laboratorium ved Sunnaas sykehus HF.

Utstyret som benyttes tilhører Klinisk Fysiologisk laboratorium. Alle kostnader til prosjektet dekkes av Sunnaas Sykehus HF.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst