Forskningsprosjekt


Lokalisasjon og utbredelse av chorioidale hemangiomer

Vitenskapelig tittel:

Topographical distribution of choroidal hemangioma in the ocular fundusProsjektbeskrivelse:
Chorioidale hemangiomer er sjeldne øyesvulster som består av blodkar. De er som regel asymptomatiske, men kan i tidlig voksen alder føre til lekkasje av væske og betydelig synsreduksjon. Symptomgivende chorioidale hemangiomer kan behandles med fotodynamisk terapi (PDT) eller ekstern bestråling. I denne studien vil man ved hjelp av avansert digital bildeanalyse fremstille svulstenes beliggenhet og hvordan de forekommer med ulik hyppighet i forskjellige områder av øyebunnen. Dataene kan så analyseres statistisk for å se om svulstenes lokalisasjon og utbredelse varierer mht. andre kliniske parametere. En nøye kartlegging av chorioidale hemangiomer kan gi verdifull informasjon om risikofaktorer for eksudasjon og synsforstyrrelser, og være til hjelp både for å påvise hemangiomer og for å differensiere dem fra maligne melanomer, metastaser og andre former for kreft i øyet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1624 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jørgen Krohn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK vest
10.01.2018 REK vest
31.01.2018 REK vest