Forskningsprosjekt


Attention studien

Vitenskapelig tittel:

Attentin® in children and adolescents with ADHD-A non-interventional studyProsjektbeskrivelse:
En multisenter, multinasjonal ikke-intervensjonsstudie av barn og unge med ADHD for å vurdere effekt og sikkerhet av tidligere ADHD-behandling, samt av behandling med dexamfetamine- (Attentin®) utført i henhold til gjeldende klinisk praksis, med oppfølging etter 6 og 12 måneder. Studien vil gi informasjon om hvordan behandlingen av barn og unge med ADHD håndteres og tolereres i klinisk praksis i flere europeiske land.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1712 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor:

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH  & Co. KG

Kuhloweg 37, D- 58638 Iserlohn

TysklandForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst