Forskningsprosjekt


Helsekartlegging hos kvinnelige fitnessutøvere

Vitenskapelig tittel:

"Fit is the new Skinny" – healthy or not?

En kartlegging av helse hos kvinnelige, konkurranseaktive utøvere i fitnessProsjektbeskrivelse:
Fitnessutøvere fremstilles som sunne idealer og det konkrete motstykket til den vestlige verdenens overvektsproblematikk. Likevel vet vi lite om deres fysiske og psykiske helse, og om deres livsstil er sunn. Vi ønsker studere psykisk og fysisk helse hos aktive fitnessutøvere, ved å gjøre ikke-invasive fysiske og psykiske målinger under en typisk konkurranse-forberedende diettperiode. Prosjektet følger en kohorte prospektivt gjennom slutten av 2016 og starten av 2017. Resultater vil være sentrale for å evaluere helseaspektet ved å etterleve en fitness inspirert livsstil, og ønskes formidlet til utøvere, trenere, helsefaglige og den øvrige tilhengerskare av silk sport. Resultater som fremkommer vil dessuten være sentral i evalueringen av behovet for å opprette egne anbefalinger og retningslinjer for trening, kosthold, og vektendringer for fitnessutøvere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1718 Prosjektstart: 01.11.2016 Prosjektslutt: 01.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jorunn Sundgot-Borgen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi ønsker søke utlyste midler via offisielle forskningsutlysninger (helsedirektoratet, Forskningsrådet, antidoping Norge, legat m.m.) eller undersøke mulighet for sponsor (Tine Sa, Mills, Sanitetskvinnene), så snart en godkjennelse av prosjektet foreligger.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i idrettsmedisin, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst