Forskningsprosjekt


Koronarbehandling i Norge 2005-2015

Vitenskapelig tittel:

PICAB Norway. An analysis of treatment outcome (long-term survival) after invasive coronary treatment (percutaneous, PCI and open surgery, CABG) for the periode 2005-2015. Prosjektbeskrivelse:
Hjerte-kar sykdom er fortsatt den vanligste dødsårsaken i Norge. Forebyggelse og behandling har imidlertid bedret forventet overlevelse for pasienter i hele landet. For behandling av trange områder av hjertets kransblodårer (koronarsykdom) har vi nå prinsipielt to behandlingsmetoder; kateterstyrt utblokking og kirurgisk anleggelse av nye blodårer (bypass). Vi ønsker å sammenligne landtidsoverlevelsen for pasienter behandlet med henholdsvis utblokking og kirurgisk bypass i Norge gjennomårene 2005.2015. Alle helseforetakene i landet vil gå sammen med Folkehelseinstituttet samt Universitetene i Bergen og Oslo om denne studien. Analyser av overlevelse for ulike pasientgrupper vil bli gjort basert på informasjon fra nasjonale og lokale hjerte-karregistre. Resultatene vil få betydning for valg av behandling til en stor gruppe pasienter med hjertesykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1779 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Truls Myrmel
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om finansiering fra programmet "Klinisk behandlingsforskning" fra Helse og Omsorgsdepartementet administrert via ForskningsrådetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst