Forskningsprosjekt


Effekt av ernæringsbehandling på vekst, metabolisme og inflammasjon hos ekstremt premature barn

Vitenskapelig tittel:
Effects of nutrition therapy on growth, metabolism and inflammation in immature infants; a double-bliind randomized, controlled trial Short title: The ImNuT-study

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å forbedre ernæringen til veldig premature barn (gestasjonsalder < 29 uker). Hovedmålet er å avdekke om tilskudd av essensielle fettsyrer (arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA)) bedrer veksten og minsker sykeligheten. ARA og DHA inngår som byggesteiner i cellene, særlig i hjernen, men de kan også påvirke betennelsestilstander som ofte oppstår i flere organer- herunder hjerne, lunge og tarm hos disse barna. Premature fødes med lite fettreserver og er i begynnelsen avhengig av tilførsel av fett direkte i blodbanen. Tilførselen av DHA og ARA har hittil vært lav, slik at mange utvikler mangel under sykehusoppholdet. Hypotesen er derfor at økt tilskudd bedrer hjernens utvikling, somatisk vekst, sykelighet og metabolsk sykdomsrisiko. Barna skal følges til 8 års alder med bla hjerneskanning (MR), EEG, lungefunksjonstester, og ultralydundersøkelse av hjertet. Vi vil gjøre psykomotoriske tester og se på effekt på vekst/ kroppssammensetning. Andre prøver: blod, urin, avføring.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1067 EudraCT-nummer: 2016-003700-31 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sissel Jennifer Moltu
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien har fått forskningsmidler (12 millioner) via Norsk Forskningsråd (NFR). Frem til studiestart går prosjektleder i en fordypningsstilling med 50% fordypningstid i subspesialiteten nyfødtmedisin.

Den økonomiske avtalen er ikke ferdig, men vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
20.09.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst