Forskningsprosjekt


En kontrollert studie av effekten av psykoedukativ gruppebehandling for ADHD

Vitenskapelig tittel:

En randomisert kontrollert multisenterstudie av effekten av psykoedukativ gruppebehandling for voksne med Attention-Deficit Hyperactivity/Impulsivity Disorder (ADHD).

A randomized controlled trial on the effect of psychoeducative groups for adults with ADHD.Prosjektbeskrivelse:
ADHD kjennetegnes av atferdssymptomer knyttet til oppmerksomhetsproblemer, hyperaktivitet/impulsivitet og nedsatt funksjon på områder som psykososial fungering, utdanning og arbeidslivsfunksjon, i tillegg til redusert eksekutiv fungering. Det finnes få kontrollerte studier på effekten av psykoedukasjon for voksne med ADHD. I tillegg eksperimenteres det med flere modeller og ulike studiedesign. Psykoedukasjon oppfattes som hensiktsmessig i et gruppeformat, da dette gir muligheter til utveksling av erfaringer og gjensidig støtte og motivasjon. Psykoedukasjon i gruppe har vært prøvd ut ved Psykiatrisk Klinikk i Levanger gjennom ca. 3 år. Respons fra pasienter har gitt indikasjoner på at intervensjonen gir større forståelse av ADHD og bedre funksjon og livskvalitet. Vi ønsker nå å undersøke effekten av en spesifikk modell for psykoedukasjon ved ADHD i et randomisert kontrollert multisenter cross-over design.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1885 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bjørn Gjervan
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

RKBU - Regionalt Kompetansesenter for Barn og Unge, NTNUForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2016 REK midt
25.08.2017 REK midt
05.12.2017 REK midt
05.12.2017 REK midt
22.08.2018 REK midt
05.12.2018 REK midt