Forskningsprosjekt


Hvilken effekt har Carbetocin på blodtrykk og hjertets minuttvolum sammenlignet med oxytocin og placebo

Vitenskapelig tittel:
Haemodynamic effects of Carbetocin compared with Oxytocin and placebo

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man sammenligne bruk av oxytocin, carbetocin som er en syntetisk reseptagonist og placebo hos kvinner som har født ved keisersnitt med hensyn til effekt på sammentrekningen av livmoren, blodtrykk og hjertets minuttvolum. Man skal undersøke hvilket medikament som virker mest hensiktsmessig. I tillegg skal man undersøke om medikamentell behandling er bedre enn ingen behandling. Studien er randomisert og placebokontrollert. 75 kvinner skal inkluderes i studien i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/130 EudraCT-nummer: 2009-011636-35 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.07.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Leiv Arne Rosseland
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst