Forskningsprosjekt


Human lupus nefritt – DNase I som biomarkør for sykdomsprogresjon

Vitenskapelig tittel:

Human lupus nephritis – DNase I as a biomarker for disease progressionProsjektbeskrivelse:
Ny kunnskap: bruk av DNase I i urin for påvisning av nyrebetennelse ved systemisk lupus erythematosus (SLE) hos mennesker, som er en mer skånsom undersøkelsesmetode enn nyrebiopsi som brukes i dag. Studien vil gi bedre innsikt i molekylære prosesser for utvikling av nyrebetennelse ved SLE. I musemodeller faller DNase1 nivået i urin og serum ved overgang fra mild til alvorlig sykdom ved SLE i nyrene. Dersom dette også kan påvises hos mennesker, kan det i neste omgang brukes i terapeutisk øyemed. Studien vil kunne vise om DNase I kan brukes i forebygging og behandling av LN. Slik terapi finnes ikke i dag. Forskningsdesign og metode: enzymet DNase1 vil undersøkes i urin og serum vha ulike metoder, for bruk som biomarkør for sykdomsprogresjon ved SLE. Dette sammenholdes med kliniske funn hos pasientene, og sammenlignes med kjente sykdomsmarkører. Pasienten vil også tilbys nyrebiopsi, med tanke på korrelasjon mellom funn i biopsi og DNase I.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1716 Prosjektstart: 04.11.2016 Prosjektslutt: 04.11.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gudrun Elisabeth Norby
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, Helse Sør-Øst og spesielle fond for revmatologiske sykdommerForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
nosvar
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst