Forskningsprosjekt


Spørreundersøkelse i prehospital ambulansetjeneste

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektleder ønsker å gjøre en spørreundersøkelse på sykehus blant innlagte pas. Formålet med undersøkelsen er å skape et dokument som speiler pasienter og brukere sin opplevelse, i møte med den prehospitale ambulansetjenesten. Opplevelse av kvalitet,komunikasjon,ivaretagelse og positive og negative refleksjoner fra pasienten er blant de parametre som skal danne matrialet. Hensikten er å bruke matrialet fra undersøkelsen som redskap for å utvikle og forbedre kvaliteten på tjenesten,gjennom undervisning og artikler. Deltagelsen skal være frivillig,anonymisert og ingen opplysninger om pas helse skal brukes. Personopplysninger på pas og behandlende personell kommer ikke frem i matrialet. Undersøkelsen utføres i hovedsak av prosjektleder direkte mot pasient. Et antall i størrelse 50 -100 pas på tre sykehus i Vestre viken HF. Videre redgjørelse finnes i vedlegg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1083 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 01.02.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sverre Mørk
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken Helseforetak Ambulanseavd
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nasjonal Paramedic, Nivå: Høyskole
Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2010 REK sør-øst