Forskningsprosjekt


Sinusoidale endotelceller i beinmargen - rolle i maligne blodsjukdommer

Vitenskapelig tittel:

Bone marrow sinusoidal endothelial cells - role in malignant blood diseasesProsjektbeskrivelse:
Hovedmål: Karakterisere beinmargens sinusoidale endotelcellers (BMSECs) rolle ved beinmargskreft. Kunnskap om beinmargens (BM) mikromiljø er viktig for å forstå utvikling av maligne blodsjukdommer. Vårt mål er å karakterisere en sentral, men lite karakterisert celletype i BM, nemlig sinusoidale endotelceller (BMSEC), og deres rolle i patogenesen ved BM-kreft. BMSEC er hovedsted for trafikk av hematopoietiske stamceller og kreftceller mellom blod og beinmarg. Vi har funnet at BMSEC har en svært høy endocytoseaktivitet i mus. Vår hypotese er at denne funksjonen er viktig for å opprettholde likevekt i beinmargsmiljøet. Endringer i mikromiljøet antas å være avgjørende for utvikling av BM-kreft. Vi vil utvikle metode for å isolere BMSEC fra humane BM-aspirater for molekylær fenotyping og kartlegge endringer i BMSECs metabolisme, endocytose- og immunfunksjoner i normal BM og ved kreft for å påvise faktorer assosiert med kreftutvikling. Målet er å finne nye angrepspunkter for behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1767 Prosjektstart: 01.11.2016 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Vik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dete er søkt om midler til prosjektet fra Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
2015/1080 UNN - Hematologisk forskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
05.01.2017 REK nord