Forskningsprosjekt


Prodiktivitetstap hos kvinner med syptomgivende myomer

Vitenskapelig tittel:

Loss of work productivity due to symptomatic uterine fibroids in NorwayProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke forholdet mellom graden av menstruasjonsblødninger og sykefravær hos kvinner med symptomatiske muskelknuter i livmoren. Myom er godartede muskelknuter som kan oppstå i livmorens muskelvegg, og består av glatte muskelceller og bindevevsceller. Myom oppstår vanligvis blant kvinner i fertil alder og blir vanligere jo eldre man blir. Små muskelknuter som ikke gir noen symptomer, trenger vanligvis ikke å behandles, til forskjell fra myomer som gir besvær i form av kraftige blødninger, smerte, følelse av ubehag og kanskje også risiko for uønsket barnløshet. Kraftige blødninger er det vanligste symptomet som rapporteres av kvinner med myom. Tidligere studier har gitt indikasjon på at kraftige blødninger kan påvirke kvinners hverdag og livskvalitet negativt. I prosjektet ønsker man å undersøke hvordan jobb og livskvalitet påvirkes hos kvinner med symptomgivende muskelknuter. Det planlegges i prosjektet å rekruttere totalt 142 deltakere blant kvinner i aldersgruppen 30-55 år med diagnostiserte muskelknuter i livmor, og som er i jobb og har tilstrekkelige norskkunnskaper. Tilsvarende gruppe kvinner med uten kjente myomer i livmoren vil også bli forespurt om deltakelse. Det planlegges å inkludere 71 deltakere i hver gruppe. Fem spesialiserte kvinneklinikker vil stå for rekrutteringen av deltakerne. Deltakere skal utfylle spørreskjema om omfanget av menstruasjonsblødninger, sykefravær og innvirkning på dagliglivets aktiviteter i forbindelse med menstruasjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1665 Prosjektstart: 02.10.2016 Prosjektslutt: 01.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: stine andreasen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Gedeon Richter Nordic AB er oppdragsgiver og funder av studien. Studien vil bli gjennomført i samarbeid med prosjekleder og PAREXEL. Gedeon Richter Nordic AB har inngått en avtale med PAREXEL som vil bistå og hjelpe til med utviklingen av studieopplegget, analyser og sammenstilling av resultatene og med prosjektansvarlig, Stine Andreasen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst