Forskningsprosjekt


Klinisk PET/MRI på SLE pasienter

Vitenskapelig tittel:

Clininal PET/MRI and SPECT on SLE patients with and without kidney affectionsProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke anvendelsen av PET/MRI som diagnostisk verktøy ved systemisk lupus erythematosus (SLE). Kroniske nyrebetennelser som lupus nefritt kan i dag ikke kureres, kun behandles systematisk. Dette krever at pasienten må gjennomgå livslang behandling, dialyse eller transplantasjon. Kliniske symptomer opptrer sent i sykdomsforløpet, og når pasienten får målbar protein i urin har sykdommen kommet for langt til at nyren kan reddes. Eksperimentelle modeller har indikert at patologiske prosesser, som dannelse av tertiære lymfoide strukturer og aktivering av mesenkymale stamceller ved lupus nefritt, er tilstede på et tidlig stadium av sykdommen. Det planlegges å inkludere 50 SLE pasienter til prosjektet, med og uten nyreaffeksjon, samt en kontrollgruppe bestående av friske personer over 18 år. Deltakelse innebærer en legeundersøkelse med rutinemessige blod- og urinprøver, i tillegg til en PET/MRI undersøkelse. Det vil også registreres opplysninger om sykdom, kjønn, alder, organpåvirkning, medikamenter og prøvesvar for pasientene. Det biologiske materiale (blod- og urinprøver) som innsamles, er planlagt lagret i den generelle biobanken «Revmatologiske sykdommer» ved UiT, med ansvarshavende Gro Østli Eilertsen (REK sør-øst saksnummer 2014/1888/REK nord).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1658 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristin Fenton
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord, Universitetet i TromsøForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst