Forskningsprosjekt


Ultralydsimulering

Vitenskapelig tittel:
Ultralydsimulering

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å utvikle en ultralydsimulator for opplæring av medisinsk personell. Det skal tas et utvidet antall ultralydbilder av buken til 3-4 pasienter med akutte skader for å kunne utvikle mer realistiske bilder. Det er angitt at ulempen for pasientene representerer ekstra ultralydundersøkelse med en varighet på 30 minutter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/722 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2009

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Petter Aadahl
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst