Forskningsprosjekt


Medfødt cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og hørselstap - en norsk populasjonsbasert registerstudie

Vitenskapelig tittel:

Congenital cytomegalovirusinefction and hearing impairment – a Norwegian population based registry study 2006-2012Prosjektbeskrivelse:
En medfødt CMV-infeksjon er en viktig risikofaktor for utvikling av hørselstap i barnealderen. Det er ingen gode tall på forekomsten av medfødt CMV infeksjon og hørselstap i Norge. Det er økende fokus på at barn som ikke passerer hørselsscreeningen i nyfødtperioden kan ha CMV-infeksjon og dermed bør CMV-testes. Målet med denne studien er å undersøke hvor mange barn i Norge som har medfødt CMV infeksjon blant barn som innen 5 års alder har fått diagnosen nevrogent hørselstap. Dette er en case-control studie (1:2). Barn med påvist nevrogent hørselstap innen 5 års alder identifiseres via Norsk Pasientregister. Navneliste sendes først til Medisinsk fødselsregister, og så til Nyfødtscreeningen i Oslo. DNA fra filterpapirlappen, lagres ved Nyfødtscreeningen, undersøkes med CMV-PCR. Kontrollgruppe uten påvist hørselstap testes også for CMV. Økt kunnskap om medfødte CMV infeksjoner er viktig når man skal vurdere oppfølging og eventuelt antiviral behandling av barn med slike infeksjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1787 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt Helse Nord om finansiering, til dete prosjektet (Delstudie 1 i PhD kandidat Dagny Hemmingsen sin PhD grad)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Neonatal biobank nyfødtscreening, , Biobankregisternr: 187, 2006
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord
01.06.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord
04.01.2018 REK nord