Forskningsprosjekt


EMBRACE II

Vitenskapelig tittel:
Image guided intensity modulated external beam radiochemotherapy and MRI based adaptive brachyterapy in locally advanced cervical cancer - EMBRACE II

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en prospektiv, internasjonal, multisenterstudie av pasienter som får kurativt rettet strålebehandling og kjemoterapi for livmorhalskreft. Målet med studien er økt kunnskap om hva som påvirker overlevelse, lokal sykdomskontroll, senbivirkninger og livskvalitet. Denne kunnskapen er viktig for å kunne utvikle en mer effektiv behandling med mindre bivirkninger. Studiepasientene vil få moderne og persontilpasset, bildeveiledet strålebehandling og ukentlig kjemoterapi. Deltagnede sentre må oppfylle visse kriterier og tester for å delta og behandlingen vil bli monitorert underveis i studien. Primære studiemål er totaloverlevelse, sykdomsspesifikk overlevelse og lokal sykdomskontroll i bekkenet. Bivirkninger og livskvalitet etter behandlingen er også primære mål i studien. Det vil samles inn sykdomsspesifikke data og data fra behandlingen. Disse vil sammenstilles med pasientrapporterte og legerapporterte oppfølgingsdata i tillegg til data vedrørende overlevelse og sykdomskontroll.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1935 Prosjektstart: 01.12.2016 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjersti Bruheim
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av deltagende institusjoner. Stråleterapileverandørene Varian og Electa gir et mindre tilskudd til drift av database og analyser (i Århus og Wien).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst