Forskningsprosjekt


Ondartede svulster i hode-hals regionen sekundært til organtransplantasjoner

Vitenskapelig tittel:
Ondartede svulster i hode-hals regionen sekundært til organtransplantasjoner av nyre og hjerte/lunge. Forekomst, lokalisasjon, histologi og prognose for slike tumores.

Prosjektbeskrivelse:
Det har i de senere år blitt observert en mulig økning i maligne tumores i hode og halsregionen samt hud på personer som har gjennomgått transplantasjon av nyre og hjerte/lunge. Dette prosjektet vil sette søkelys på incidens, prevalens og risiko for slik malignitet samt peke på mulige årsaker til sannsynlig økt risiko. Det vil også se på lokalisasjon, histologi og prognose for sammenlikning med pasienter uten gjennomgått transplantasjonsbehandling. Rikshospitalet er godt egnet for et slikt prosjekt da en har store, fyldige registere for så vel hode-hals kreft og transplantasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/878 Prosjektstart: 01.04.2009 Prosjektslutt: 01.11.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: MORTEN.BOYSEN@RIKSHOSPITALET.NO
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin obligatorisk prosjektoppgave., Nivå: 8.sem og 11.sem
Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst
08.10.2009 REK sør-øst
08.10.2009 REK sør-øst