Forskningsprosjekt


Livsstilstudien

Vitenskapelig tittel:
Livsstilstudien-Kondisjon, fysisk aktivitetsvaner og livskvalitet hos personer med risiko for hjerte- og karsykdom

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar utgangspunkt i tilbudet tre-dagers livsstilskurs ved Feiringklinikken. Kurset retter seg mot personer som har vært til undersøkelse av kransårene til hjertet, og fått påvist koronarkar med veggforandringer, men forandringer som ikke er omfattende nok for invasiv behandling som utblokking eller operasjon. Tilbudet retter seg spesielt mot personer som i tillegg har utfordringer med livsstil, og som gjennom denne kombinasjonen er i en risikosone for utvikling av hjerte- og karsykdom. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot bl.a. utvikling av høyt blodtrykk, diabetes type 2 og overvekt. Det er de siste årene satt mer fokus på livsstil og livsstilsendring hos den generelle befolkningen, og også for bestemte grupper. Formålet med studien er å undersøke om det skjer endring i kondisjon, fysisk aktivitetsvaner og livskvalitet hos personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom etter deltakelse på livsstilkurset.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/131 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torunn Askim
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
NTNU
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt