Forskningsprosjekt


Interaksjoner mellom blodplater og regulatoriske T-celler

Vitenskapelig tittel:

Interaksjoner mellom blodplater og regulatoriske T-cellerProsjektbeskrivelse:
Bakgrunn Graft verus host disease (GVHD) er en organskade som skyldes infiltrasjon av donors lymfocytter ved transplantasjon av stamceller. Organskaden ved GVHD er relatert til aktiveringsgraden av regulatoriske T celler (Treg) og samtidig transfusjon av allogene Treg har gitt en reduksjon av alvorlig GVHD. Denne studien søker å undersøke samspillet mellom regulatoriske T celler og blodplater. Metode Regulatoriske T celler separeres fra fullblod med mikromagneter konjugert med antistoffer. Det gjøres et kontrollforsøk med ekspansjon av Treg med IL2 og antigenstimulerende immunmagnetiske kuler som kontroll og tre utprøvende forsøk med tillegg av PDGF, TGF ß1 og platerelesat (supernatant av aktiverte blodplater). Etter en uke analyseres cellene for proliferasjon og aktiveringsgrad med flowcytometri. Formål Disse forsøkene vil gi nødvendig basalkunnskap om samspillet mellom blodplater og Treg, som igjen kan danne grunnlag for annen klinisk rettet forskning for behandling av GVHD.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1616 Prosjektstart: 07.11.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Stavanger, Medisinsk forskningsfond.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK vest
12.04.2018 REK vest
30.05.2018 REK vest