Forskningsprosjekt


Helseangst - forekomst, pasientbelastning og helsetjenestebruk. Tromsøundersøkelsen: Tromsø 7

Vitenskapelig tittel:

Health anxiety - prevalence, patient burden and health service use. The Tromsø Study: Tromsø 7Prosjektbeskrivelse:
Personer med helseangst (HA) oppfatter forandringer i kroppens utseende eller funksjon som skadelig/alvorlige eller tom. dødelige. Internasjonale studier har vist at de har dårlig egen-vurdert helse og høyt forbruk av helsetjenester. Effektiv psykologisk behandling finnes, med ofte tilbys de ikke rådgiving eller behandling. Det er svært få befolknings-studier av HA, kun en i Norge. Studien er epidemiologisk med tverrsnittdesign (data fra den pågåendeTromsø-undersøkelsen nr7 (T7)). Helseopplysninger innhentes vha. spørreskjema, bl.a. helsetjenesteforbruk, egen-vurdert helse og kroniske sykdommer. Grad av HA skåres vha. syv validerte spørsmål, med fem nivå (Whiteley-7). Studien vil gi estimater av forekomst (prevalens) av HA i grupper av befolkningen. Vi vil undersøke sammenhenger (associations) mellom helsetjenesteforbruk og HA, samt mellom egen-vurdert helse / kroniske sykdommer og HA. Resultatene vil øke kunnskap om HA og bidra til at personer med HA får bedre omsorg og behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1793 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.07.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Unni Ringberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ringberg, Rosenvinge og Steigen er fast ansatt på og lønnes av UiT Norges arktiske universitet.

Det søkes Helse Nord om midler til en PhD stilling samt utgifter til uttrekk av data, søknadsfrist 1/9-16.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsetjenesteforskning / psykisk helse, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2016 REK nord