Forskningsprosjekt


Hjemmebasert trening med telemedisinsk støtte for hjertesviktpasienter

Vitenskapelig tittel:

Implementation of Telerehabilitation In Support of HOme-based Physical Exercise for Heart Failure (IT IS HOPE 4 HF)Prosjektbeskrivelse:
Fysisk trening har en sterk anbefaling ved hjertesvikt i retningslinjer, men så lite som ca 20% deltar i hjerterehabiliteringsprogrammer. Vi vil ved en randomisert kontrollert studie studere om et nyutviklet rehabiliteringsprogram, som kombinerer treningsinstruksjon, veiledning og rådgiving via internett (telerehabilitering), medfører meningsfulle og vedvarende endringer i fysisk aktivitet. Vi vil videre evaluere effekten på utfall som funksjonskapasitet, kondisjon, livskvalitet, ekkokardiografiske hjerte- og nyrefunksjonsmål og helseøkonomi. Det innovative programmet vil bli evaluert blant hjertesviktpasienter som ikke ønsker eller har mulighet til å delta i standard hjertesviktrehabilitering ved St. Olavs Hospital og Sykehuset Levanger. Totalt 70 pasienter, 1:1 randomisering. Vi vil evaluere effektene av at rehabiliteringen flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Således kan tilbudet for gruppen(r) bedres, og ulikheter relatert til alder, kjønn og bosted reduseres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1597 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiatstilling 1 er finansiert av NTNU.

Drift og stipendiatstilling 2 søkes finansiert fra eksterne kilder (NFR, Extra, Nasjonalforeningen, Felles forskningsutvalg mm)

Sykehuset Levanger og St Olavs Hospital vil dekke eget nødvendig personale.

De fleste av forskningsdeltakerene har ansettelsesforhold ved NTNUForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2016 REK midt
05.05.2017 REK midt
25.08.2017 REK midt