Forskningsprosjekt


Medikamentfritt behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser

Prosjektbeskrivelse:
Det er politisk besluttet at det skal opprettes medikamentfritt behandlingstilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelser i Helse Nord. Det finnes ikke forskning på tilsvarende behandling, prosjektet vil derfor være hovedsakelig deskriptivt og kvalitativt. Hovedmålsettingen for prosjektet er tredelt: Vi ønsker å utforske hvem som faktisk får medikamentfritt behandlingstilbud i Helse Nord og hva som kjennetegner disse (symptom- og funksjonsnivå, tidligere kontakt med helsetjenesten, tidligere bruk av tvang, bruk av medikamenter) sammenlignet med pasienter som henvises til slik behandling, men får avslag. Vi ønsker også å undersøke helsetjenesteforbruk, medikamentbruk, kontakt med helsetjenesten og symptom- og funksjonsnivå ved å gjenta målinger underveis i forløpet. Videre vektlegges pasientens opplevelser av tilbudet, dette undersøkes ved Bruker-spør-Bruker som kvalitativ metode. Her er brukere aktive medforskere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1708 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2038

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Høye
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes PhD-stipend fra Helse Nord RHF. PhD-kandidat er ansatt på fagutivklingsavdelingen ved Psykisk helse- og rusklinikkenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst