Forskningsprosjekt


Utvikling av et klinisk verktøy for kartlegging av utmattelse hos slagpasienter

Vitenskapelig tittel:

Developing and testing an assessment tool for post-stroke fatigueProsjektbeskrivelse:
Hvert år får omlag 18000 personer i Norge hjerneslag. Av disse rammes fra 25 til 68 prosent av en plagsom utmattelse (fatigue) etter slaget. Vi mangler et godt verktøy som kan hjelpe pasientene med å kommunisere utmattelsen med helsepersonell, og som kan brukes i forskning til karlegging av utmattelsen. Målsettingen med dette prosjektet er derfor i samarbeid med personer som er rammet av utmattelse etter hjerneslag, å utvikle et verktøy for kartlegging av og samtale med pasienter om utmattelse etter hjerneslag. Verktøyet skal kunne brukes både klinisk og til forskningsstudier av utmattelse etter hjerneslag. Forskningsopplegget gjennomføres i tre faser: I) gjennom intervjuer av slagrammede identifiseres kjennetegn og spørsmål som bør inngå i verktøyet, II) innsamling av synspunkter på spørsmålene som basis for revidering av kartleggingsskjemaet, III) testing av reliabilitet og validitet i et utvalg av personer som har vært rammet av hjerneslag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1741 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anners Lerdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Klinikk for medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samt Legat for Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det er søkt finansiering for prosjektet fra Extrastiftelsen, Helse Sør-Øst og Nasjonalforeningen for folkehelsenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst