Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølging av hørsel og nyrefunksjon etter behandling med antibiotika i nyfødtperioden

Vitenskapelig tittel:

High dose gentamicin treatment in the neonatal period - a long-term follow-up of ototoxicity and nephrotoxicityProsjektbeskrivelse:
Aminoglykosider er en viktig antibiotikagruppe som brukes mye i behandling av infeksjoner hos nyfødte. Aminoglykosider kan skade hårcellene i det indre øret og gi hørseltap, men det er uklart hvor skadelig denne behandlingen er, og hos nyfødte virker det stort sett å være trygt. I en studie fra Tromsø fant vi ikke hørselstap i nyfødtperioden blant barn behandlet med gentamicin. Noen pasienter kan imidlertid ha en arvelig genetisk predisposisjon for hørselsskade ved behandling med aminoglykosider og noen ganger kan hørselsproblemer oppstå senere i barnealderene. Det er til nå gjort få studier med langtidsoppfølging av barn som er behandlet med aminoglykosider i nyfødtperioden. Vi vil innkalle over 400 barn behandlet med genatmicin i nyfødtperioden til en etterundersøkelser der vi gjør en grundig hørselstest. Vi vil også tilby målrettet genetisk testing om deltagerne har økt følsomhet for aminoglykosider. Målet er å få data på sikkerhet på denne vanlige behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1786 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.05.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord (søkt PhD midler)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2016 REK nord
02.02.2017 REK nord
01.06.2017 REK nord
17.08.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
23.05.2019 REK nord