Forskningsprosjekt


Fokusgruppeintervju av personer med demns, pårørende og helsepersonell vedrørende bruk av naturmidler hos personer med demens

Vitenskapelig tittel:

Safety aspect related to the use of dietary supplements by patient with dementia. A qualitative study evaluating patients’, caregivers’ and health care personnel’s perspectiveProsjektbeskrivelse:
Prosjektet undersøker hvordan helsepersonell gir råd og hjelp til personer med demens som bruker kosttilskudd (inkludert urter/andre naturmidler). Vi ønsker å gjennomføre flere fokusgruppeintervju med relevant helsepersonell, pårørende og også med personer med demens. Vi vil inkludere personer med demens i tidlig stadium (samtykkekompetente) som bruker kosttilskudd. Pasientene rekrutteres fra spesialist helsetjenesten. Helsepersonell (apotekansatte, ansatte i hjemmetjenesten og fastleger fra Salten området) rekrutteres gjennom samarbeid med daglig leder. Intervjuene filmes og transkriberes i sin helhet. Analysemetoden er systematisk tekstkondensering modifisert av Malterud. Vi vil utforske brukernes erfaring med helsevesenet, hvilke prioriteringer brukerne har, hva de ønsker veiledning om og fra hvem. Hvis bruken av kosttilskudd ikke er diskutert med noen i helsevesenet, ønsker vi å finne ut hvorfor. Likeledes vil vi undersøke helsepersonells erfaringer som hjelpe
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1775 Prosjektstart: 01.12.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Trude Giverhaug
Forskningsansvarlig(e):  Diagnostisk klinikk i UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker finansiering fra Helse Nord RHF til prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2016 REK nord