Forskningsprosjekt


Studier av geografisk og sosial variasjon i eldres bruk av spesialisthelsetjenester

Vitenskapelig tittel:

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester blant eldre (>75 år) i Norge – studier av geografisk variasjon, familieforhold og sosioøkonomiske faktorerProsjektbeskrivelse:
I Norge er det en helsepolitisk målsetting at helsetjenester til befolkningen skal være likeverdig fordelt. I dette forskningsprosjektet skal vi studere om bruken av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre norske befolkningen > 75 år påvirkes av geografisk bosted, familieforhold og sosioøkonomiske faktorer som inntekt og utdanning. Herunder skal vi studere om geografisk bosted, familiebakgrunn og sosioøkonomiske faktorer har betydning for eldres bruk av spesialisthelsetjenesten i livets sluttfase og for variasjon i behandling og overlevelse av hjerneslag hos eldre pasienter. Dette registerprosjektet innen helsetjenesteforskning er basert på koblede individdata fra sentrale helseregistre, kvalitetsregistre og administrative registre. Det er hovedsaklig pasientdata for perioden 2011-2015 og demografiske og sosioøkonomiske data for perioden 1992-2015 som benyttes i analysene. Prosjektet er forankret ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1709 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Barthold Vonen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søker finansiering fra Helse Nords forskningsmidler til driftsmidler og lønn av postdoktorstipendiat i tre år. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst