Forskningsprosjekt


Autoimmune thyreoideasykdommer - Virusdeteksjon- og intervensjonsstudie

Vitenskapelig tittel:
Autoimmune Thyroid Diseases - Virus Detection and Intervention Trial

Prosjektbeskrivelse:
Autoimmune thyreoideasykdommer er blant de vanligste hormonsykdommene i Norge, og rammer opp til 6 % av befolkningen. De kan gi både høyt og lavt stoffskifte. Vi vet at autoimmune thyreoideasykdommer har en genetisk komponent og en utløsende faktor. Flere studier, blant annet en foregående studie gjort av vår forskningsgruppe, har vist at virusinfeksjon kan være en slik utløsende faktor. I denne studien, som er en randomisert, dobbelt-blindet og placebokontrollert intervensjonsstudie, ønsker vi å gi behandling mot virus (pleconaril og ribavirin) til pasienter med autoimmun thyreoidasykdom, i tillegg til standard stoffskiftebehandling. Vi vil undersøke om antivirale midler gir raskere normalisering av thyreoideafunksjon. Dersom vi finner effekt av antiviral behandling understøtter dette teorien om en viral komponent i utviklingen av autoimmune sykdommer. Dette vil kunne bidra til utvikling av bl.a. vaksiner for å forebygge autoimmunitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2216 EudraCT-nummer: 2018-002808-13 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 01.12.2039

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sara Hammerstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt midler fra Helse Sør-Øst og Norsk Forskningsråd. Svar på søknadene ventes i november/desember. Det svenske legemiddelfirmaet Apodemus AS har sagt ja til å finansiere legemidlene (både aktivt studiemedikament og placebo). Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst