Forskningsprosjekt


Søvnforstyrrelser hos behandlingssøkende OCD-pasienter

Vitenskapelig tittel:

Sleeping difficulties in tretament-seeking OCD-patients



Prosjektbeskrivelse:
Kvalitetsutviklingprosjektet har som mål å kartlegge forekomst av søvnproblematikk hos pasienter med tvangslidelse. Vi skal sammenligne dette med en referansegruppe bestående av friske personer. Kvalitetssikringen vil bidra til å avklare om det er behov for spesifikke søvnintervensjoner ved behandling av tvangslidelser som gis ved OCD-teamet i Bergen. Prosjektet er et ledd i kvalitetssikring av det ordinære behandlingstilbudet ved OCD-teamet i Helse Bergen. Kliniske forløpsdata innhentes som en integrert del av klinikken. Det foreligger godkjenning fra Personvernombudet for innhenting av søvndata fra pasienter ved OCD-teamet. Det søkes nå REK for godkjenning til å samle inn relevante sammenligningsdata fra friske referansepersoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1585 Prosjektstart: 01.11.2016 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gerd Kvale
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ordinær klinikk ved OCD-teamet, Helse Bergen.



Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK vest
09.02.2017 REK vest