Forskningsprosjekt


Kan nye ultralydteknikker gi bedret avbildning av fosterets hjerte og sirkulasjon?

Vitenskapelig tittel:

Todimensjonal hastighetsestimering av blodstrøm i fosterets hjerte og blodsirkulasjon ved bruk av ufokuserte ultralydbølger og speckle tracking

 Prosjektbeskrivelse:
Tidlig diagnostisering av sirkulasjonsforandringer er viktig for planlegging av fødsel og god oppfølging av foster og nyfødte med hjertefeil. Etter mange års teknisk arbeid parallelt med klinisk datainnsamling i Trondheim, har man utviklet metoden «Blood Speckle Tracking». Metoden gir mulighet for å avbilde og analysere komplekse blodstrømsmønstre uten behov for kontrastmidler. I denne pilotstudien vi vil undersøke om den nye metoden kan forbedre blodstrømsmålinger i fosterets hjerte og sirkulasjon. Penetrasjonsdybden for ultralydbølgene er mindre med den nye avbildningsteknikken sammenlignet med tradisjonell ultralydavbildning, så vi ønsker å kartlegge når vi kan få gode blodstrømsmålinger med tanke på avbildningsdybden ned til fosteret (som varierer blant de gravide) og alderen til fosteret. Mer detaljert avbildning av fostersirkulasjon kan lette diagnostisering av sykdom og hjertefeil og håpet er også at metoden vil gi ny patofysiologisk kunnskap både i normale og syke hjerter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1358 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siri Ann Nyrnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Postdoktor (Solveig Fadnes), relevant labutstyr og andre driftskostnader vil finansieres av NFR prosjekt 230455: ”Three-dimensional ultrasound vector-flow imaging for improved diagnosis and understanding of cardiac disease”, prosjektleder er professor Lasse Løvstakken. Utover dette eksisterer utstyret allerede og prosjektdeltagerne er ellers ansatt ved St. Olavs Hospital og/eller LBK eller ISB/NTNU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk Teknologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2016 REK midt