Forskningsprosjekt


Utvikling av et spørreskjema på seksualitet hos kreftpasienter

Vitenskapelig tittel:

An international field study for the reliability and validity of the EORTC Sexual Health Questionnaire (EORTC SHQ-C22) for assessing sexual health in cancer patientsProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke skalastruktur, pålitelighet, reliabilitet og validitet av et nytt spørreskjema for kreftpasienter. Livskvalitetsgruppen i EORTC har tatt initiativet til å utvikle et internasjonalt spørreskjema med fokus på den seksuelle helsen til kreftpasienter, SHC-C22. I dette prosjektet skal skjemaet EORTC SHQ-C22 evalueres blant pasienter med ulike kreftdiagnoser, på ulike stadier av sykdommen og med ulike behandlingsmetoder i ulike land. Det planlegges å inkludere totalt 400 pasienter fra 12 land. Deltakerne vil bli bedt om å besvare QLQ-C30 og SHQ-C22, etterfulgt av et evalueringsskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1421 Prosjektstart: 15.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen blir finansiert av livskvalitetsgruppen i den europeiske kreftorganisasjonen EORTC the Quality of Life Group (QLG) of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Organisasjonen har sin base i Brussel, Belgia.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2016 REK sør-øst