Forskningsprosjekt


Hirschsprungs sykdom – epigenetikk og stamceller

Vitenskapelig tittel:

Hirschsprung’s disease - epigenetic factors in the development of the enteric nervous systemProsjektbeskrivelse:
Hirschsprungs sykdom er en medfødt tilstand som skyldes at deler av tarmen mangler nerveceller. Denne delen av tarmen er dermed «lammet». 1 av 5000 barn fødes med Hirschsprungs sykdom. Alle cellene i kroppen inneholder den samme DNA sekvensen, likevel er det stor forskjell mellom cellene når det gjelder utseende og funksjon. Epigenetikk betegner prosessene som endrer gen-uttrykk uten at DNA sekvensen endres. Vår hypotese er at epigenetisk regulering er involvert i utviklingen av nervesystemet i tarmen, og at forstyrrelser i denne reguleringen er medvirkende til utviklingen av Hirschsprungs sykdom. Man forsøker å etablere en stamcellebasert behandling for tilstanden ved å tilføre nye nerveceller til den ”syke” delen av tarmen. For å lykkes med dette, kreves en bedre forståelse av de epigenetiske mekanismene som styrer utviklingen av stamceller til nerveceller i tarmen. Vi ønsker å studere dette ved å bruke molekylære metoder på vevsprøver hentet fra pasienter med Hirschsprungs sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1490 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Rune Ougland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen kommersiell industri eller private sponsorer knyttet til prosjektet. De ansvarlige for prosjektet er lønnet av helseforetaket, Universitetet i Oslo og/eller Norges Forskningsråd. De har ingen personlig økonomisk interesse i prosjektet. Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra samme instanser; helseforetaket, Universitetet i Oslo og/eller Norges Forskningsråd.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/barnekirurgi og molekylærbiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2016 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst