Forskningsprosjekt


Antibiotikaresistens og bakteriepopulasjoner i normalflora - et delprosjekt i den sjuende Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:

New insights into gut carriage of Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli – a national and population based approach.

 Prosjektbeskrivelse:
Antibiotikaresistens er et økende globalt problem. Dagens overvåkning av antibiotikaresistens gjennomføres hovedsakelig ved undersøkelse av bakterier identifisert i forbindelse med infeksjon. Forståelse av bakteriepopulasjoner og antibiotikaresistens hos den generelle humane populasjonen er derfor begrenset. Prosjektet skal undersøke bærerskap, bakteriepopulasjoner og antibiotikaresistens i avføringsprøver innsamlet gjennom den sjuende Tromsøundersøkelsen. Risikofaktorer for bærerskap av antibiotikaresistente bakterier vil bli undersøkt med bakgrunn i data innsamlet i Tromsøundersøkelsen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1788 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ørjan Samuelsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler fra Helse Nord til PhD prosjekt. Prosjektet finansieres også gjennom interne forskningsmidler ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens, Avd. for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord Norge. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Tromsøundersøkelsen biobank
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2016 REK nord
26.04.2017 REK nord
10.01.2019 REK nord