Forskningsprosjekt


Munnhelse hos pasienter med hjerneinfarkt behandlet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Vitenskapelig tittel:
Oral healt before and after stroke. A short observational study in a local hospital in Oslo.

Prosjektbeskrivelse:
Hvordan påvirkes den orale helsen etter hjerneinfarkt? Hvilken betydning har oral helse etter et hjerneinfarkt? I hviken grad nyttiggjør disse pasientene seg et offentlig eller privat tannhelsetilbud? Bakgrunnen for initiativet til forskning på hjerneslagpasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er forskningsordningen for orale helsetjenester i et tverrfaglig miljø på sykehus. Forskningsordningen er godt beskrevet i egen rapport og er initiert av Helse og Omsorgsdepartementet(HOD). Det er lite data om munnhelse og oppfølging av munnhelse hos hjerneinfarkt rammede i Norge. Det er ikke beskrevet noe om munnhelse i de nasjonale retningslinjene for slagpasienter (hjerneinfarktrammede). Vi ønsker å skaffe tilveie opplysninger om denne gruppens orale helse og danne et grunnlag for å påvirke de nasjonale retningslinjene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2164 Prosjektstart: 01.12.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Nordgarden
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dekkes av egne prosjektmidlerForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst