Forskningsprosjekt


Livsstilsintervensjon og fysisk kapasitet hos pasienter med sykelig overvekt

Vitenskapelig tittel:

Lifestyle intervention and physical capacity in patients with morbid Obesity (LEICO)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om det er en sammenheng mellom fysisk form hos overvektige pasienter og vekttap 1 år etter oppstart av livsstilbehandling, som inkluderer et 12 ukers intensivt treningsopplegg. Fysisk inaktivitet gir færre leveår i tillegg til nedsatt fysisk kapasitet og livskvalitet. Økt fysisk aktivitet kan forebygge overvekt og bidra til vektreduksjon. Bedre fysisk form kan også medføre økt energiforbruk og dermed muligens forklare forskjellen i oppnådd vekttap etter intensiv livsstilbehandling basert på fysisk aktivitet. Det er planlagt å inkludere 200 pasienter fra klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Pasientene har deltatt i en dagbasert intensiv livsstilbehandling for sykelig overvekt i perioden 2013 til 2016. Prosjektet vil benytte allerede innsamlede opplysninger. Dette omfatter kjønn, alder, kroppsvekt, høyde, KMI, midjeomkrets, hofteomkrets, kroppssammensetning og fysisk kapasitet (maksimalt oksygenopptak) målt ved indirekte kalorimetri.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1414 Prosjektstart: 05.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Gjevestad
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av et PhD-prosjekt (Jarle Berge) og vil finansieres av tildelte interne forskningsmidler fra Sykehuset i Vestfold.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Idrettsfysiologi/medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2016 REK sør-øst