Forskningsprosjekt


Ernæringsstatus blant personer bosatt i sykehjem

Vitenskapelig tittel:

Oversikt over ernæringsstatus hos pasienter med demens i sykehjem, og korrelasjon mellom subtyper av demens og ernæringsstatus Prosjektbeskrivelse:
Formål: Kartlegge ernæringsstatus hos pasienter i sykehjem og bofellesskap for personer med demens ved bruk av tre ulike verktøy for ernæringsscreening. De tre verktøyene sin grad av samstemthet vil registreres, samt hvorvidt de har ulik evne til å predikere negativ vektutvikling etter 6 og 12 mnd. Videre vil vi avdekke hvorvidt risiko for underernæring varierer med alvorlighetsgrad av demens, og evt subtype av demens. Design: Prospektiv studie av personer bosatt i sykehjem og bofellesskap for personer med demens i Sandefjord kommune, og ved ett sykehjem i Larvik kommune. Deltakernes ernæring vil kartlegges ved bruk av tre validerte verktøy for ernæringsscreening; MNA, MUST og ernæringsjournal. I tillegg vil alvorlighetsgrad av eventuell demenssykdom registreres ved bruk av skjemaet Klinisk Demensvurdering. Demenssubtype registreres der dette er kjent. Vektutvikling etter 6 og 12 måneder registreres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1483 Prosjektstart: 03.10.2016 Prosjektslutt: 03.04.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maria Krogseth
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sørøst-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vekt og andre målingsinstrumenter er vanlig utstyr som finnes i kommunene. Ytterligere kostnader dekkes privat av forsker/studenten. Arbeidet utføres utenom studentens arbeidstid i kommunen. Kommunene bidrar med noen timer innsats fra helsepersonale ved kartleggingsarbeid.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i geriatrisk helsearbeid, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2016 REK sør-øst