Forskningsprosjekt


Bør pasienter med degenerativ meniskskade få opptrening etter operasjon?

Vitenskapelig tittel:
Høydosert treningsterapi eller tilfeldig opptrening som postoperativ behandling for pasienter med degenerativ meniskskade. En randomisert klinisk-kontrollert studie.

Prosjektbeskrivelse:
Middelaldrende menn og kvinner med degenerative meniskskader utgjør en stor gruppe pasienter. De har knesmerter, hevelse og nedsatt funksjon (Herrlin et al 2007). Sykehus i Norge har ingen skriftlig prosedyre for hensvisning av pasienter som er meniskoperert. Dette er uavhengig av legens erfaring hyppighet av meniskoperasjoner (Aune et al 2009). Til tross for god evidens for at postoperativ fysioterapi har god effekt på muskelstyrke, smerte og funksjon henvises en stor andel av pasientene sjelden eller av og til til opptrening. I studien til Aune et al (2009) henviser kun 43% av ortopedene alltid etter meniskektomier, mens 53% oppgir at de sjelden eller av og til henviser denne pasientgruppen. Det er et betydelig behov for å studere ulike opptreningsregimer etter meniskoperasjoner. Målet med denne studien er å sammenligne to behandlinger etter reseksjon av degenerativ meniskskade; veiledet høydosert opptrening sammenlignet med tilfeldig opptrening.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1017 Prosjektstart: 02.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Håvard Østerås
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Bør pasienter med degenerativ meniskskade få opptrening etter operasjon?
Behandlet i REK
DatoREK
30.04.2010 REK midt